NIERUCHOMOŚCIBEZPIECZNIE I KORZYSTNIE

KUP I SPRZEDAJintratnie - dzięki nam

DORADZAMYDOBRE INWESTYCJE

ZYSKAJ WIĘCEJNA NIERUCHOMOŚCI

LICZY SIĘ TWOJA NIERUCHOMOŚĆ

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną związaną z nabyciem, zbyciem, obciążaniem oraz korzystaniem z nieruchomości.

W zakresie naszych usług jest przede wszystkim:
• przygotowywanie oraz analiza umów, których przedmiotem są nieruchomości (sprzedaż, najem, darowizna nieruchomości) w tym w szczególności umowy deweloperskie
• doradztwo i reprezentowanie w sprawach o ochronę własności lub ochronę posiadania, przeprowadzanie postępowań spadkowych, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, w tym majątkowej małżeńskiej, o zasiedzenie i innych;
• badanie i analiza stanu prawnego nieruchomości, sprawdzanie i porządkowanie treści ksiąg wieczystych oraz przygotowywanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych (dokonywanie wpisów i wykreśleń hipotek i innych obciążeń, aktualizacja treści);
• doradztwo i pomoc prawno-procesowa dotycząca użytkowania wieczystego (odwołania od aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności).
• postępowania zwrotowe