Północna, Grunty 1 210 m2

155 000 zł

Sprzedam działkę budowlaną położoną w cichym miejscu w Promnicach w gminie Czerwonak. Promnice to wieś bardzo ładnie położona z jednej stony dolina rzeki Wartu z drugiej strony las. Powierzchnia działki 1016m2 plus 195m2 prywatnej drogi dojazdowej, razem 1.210m2. Front 23,7m. Długość 44m. Uzbrojenie działki pełne:prąd, woda, kanalizacja, gaz, telefon, światlowód w ulicy. Działka w II linii zabudowy, przylega do lasu. Wytyczona jest droga dojazdowa szerokości 5m i długości 40m. Droga dojazdowa zajmuje 195m2 powierzchni i nie jest wliczona w powierzchnię działki. Działka jest z 3 stron ogrodzona. Powstała w wyniku podziału większej działki. Na terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego . Zezwala na podział nieruchomości dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej ? 650m2, dla bliźniaczej- 380m2.
Zezwala na:
Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy dla działalności gospodarczej, nie kolidująca z funkcją wiodącą. Dopuszcza się budynki dla działalności gospodarczej jednokondygnacyjne; wysokość budynku od powierzchni terenu do krawędzi okapu max 4,5 m, do kalenicy max 6 m. Dach dwuspadowy o nachyleniu nie przekraczającym 38%. Powierzchnia zabudowy gospodarczej nie może przekroczyć 100 m2. W przypadku realizacji obiektu działalności gospodarczej wprowadza się zakaz lokalizacji budynku garażowego poza obrysem budynku mieszkalnego lub budynku działalności gospodarczej.
Dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się:
1. lokalizacje budynków mieszkalnych, jednorodzinnych - wolnostojących, bliźniaczych i małych domów mieszkalnych (do 4 mieszkań),
2. wysokość budynków mieszkalnych do II kondygnacji w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
3. garaże lub budynki garażowe należy lokalizować w obrębie budynku mieszkalnego (preferowane) w linii budynku mieszkalnego, z uwzględnieniem konieczności zblokowania tej zabudowy, o ile występuje na działkach sąsiadujących i konieczności zapewnienia jednakowych parametrów zabudowy,
4. dopuszcza się lokalizację budynku garażowego poza obrysem budynku mieszkalnego o powierzchni maksymalnej 20 m2 dla jednego stanowiska i 40 m2 dla dwóch, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy;
5. wysokość budynków garażowych - I kondygnacja,
6. preferowane rozwiązanie dachów jako pochyłe (dwuspadowe).
7. dopuszcza się stosowanie dachów płaskich oraz kombinacji dachów płaskich i pochyłych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów,
8. nachylenie pochyłych połaci dachowych nowych budynków mieszkalnych - 22° do 45°,
9. pokrycie dachów pochyłych dachówką ceramiczną . cementową lub materiałem dachówkopodobnym,
10. poziom parteru budynków mieszkalnych nie wyższy niz 0.5 metra nad terenem,
11. nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy działki w wysokości 30 % dla budynków wolnostojących i 40 % dla budynków bliźniaczych.
Na terenie osiedla znajduje się duży plac zabaw dla dzieci, siłownia, boiska do gier zespołowych. Poza tym jest klub Iskra w którym organizowane się kółka zainteresowań, joga, aerobik, zajęcia poza lekcyjne dla dzieci i młodzieży. Na terenie wsi jest Ochotnicza Straż pożarna. Bardzo prężnie działająca gmina.
Cena działki 155.000zł.

Numer oferty w Locumnet: 20130373

  Zdjęcia: 6 szt.


R.E.J. Nieruchomości.
Telefon: 618528088, 618521881
Wyślij zapytanie
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Użycie klawisza wyślij jest jednoznaczne ze zgodą na kontakt podanymi środkami komunikacji. Informacja, kto jest Administratorem Danych Osobowych jest w Polityce Prywatności biura.