NIERUCHOMOŚCIBEZPIECZNIE I KORZYSTNIE

KUP I SPRZEDAJintratnie - dzięki nam

DORADZAMYDOBRE INWESTYCJE

ZYSKAJ WIĘCEJNA NIERUCHOMOŚCI

LICZY SIĘ TWOJA NIERUCHOMOŚĆ

Specjalizujemy się w zarządzaniu najmem lokali mieszkalnych i użytkowych. To oferta skierowana do osób, które posiadają mieszkania/domy/lokale handlowe na wynajem i chcą powierzyć firmie zarządzającej czynności administracyjno - księgowe związane z wynajęciem.

W odróżnieniu od usługi pośrednictwa usługa zarządzania najmem obliguje nas do znalezienia wiarygodnego i stabilnego najemcy, który odda lokal w stanie z momentu jego przekazania oraz będzie regularnie uiszczał swoje zobowiązania.

Do naszych czynności należy:

  • bieżąca obsługa najemcy i reagowanie na zgłoszenia
  • zapewnienie pogotowia technicznego dla napraw i awarii w lokalu
  • regulowanie opłat do wspólnoty mieszkaniowej/ spółdzielni mieszkaniowej, za media i podatki od nieruchomości, podatki dochodowe
  • pobieranie i monitorowanie wpływów z czynszu, ewentualna windykacja
    przekazywanie właścicielom wpływów z czynszu na wskazany rachunek bankowy, również zagraniczny
  • negocjowanie stawek czynszu i zawieranie umów najmu
  • sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych z dokumentacją zdjęciową i spisem rzeczy ruchomych
  • dbałość o stan techniczny i użytkowy lokalu
  • przeprowadzanie remontów nieruchomości