NIERUCHOMOŚCIBEZPIECZNIE I KORZYSTNIE

KUP I SPRZEDAJintratnie - dzięki nam

DORADZAMYDOBRE INWESTYCJE

ZYSKAJ WIĘCEJNA NIERUCHOMOŚCI

LICZY SIĘ TWOJA NIERUCHOMOŚĆ

SKUTECZNE POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Jesteśmy obecni na polskim rynku od ponad 18 lat, co czyni nas jednym z najdłużej działających zespołów nieruchomościowych w Poznaniu. Posiadamy bardzo dobrą znajomość specyfiki i uwarunkowań lokalnego, poznańskiego rynku nieruchomości.
Naszym klientom oferujemy kompleksowy zakres usług obejmujący wszystkie etapy funkcjonowania nieruchomości.
Począwszy od doradztwa we wstępnej fazie inwestycji, analizy opłacalności, pozyskania finansowania, po zakup nieruchomości, wynajem lub jej sprzedaż

Niezbędnym medium w sprzedaży i najmie nieruchomości jest marketing. Dzięki nowoczesnym kanałom sprzedaży, profesjonalnie wykonanej sesji zdjęciowej oraz wykonywanej na bieżąco analityce każdej oferty prezentowane nieruchomości "nie wiszą w internecie" lecz się sprzedają/wynajmują.

Informujemy na bieżąco naszych klientów co dzieje się z ofertą, jakie działania podjęliśmy i jakie należałoby jeszcze podjąć, aby sprzedać/wynająć szybciej i za wyższą cenę.


ZARZĄDZANIE NAJMEM

Specjalizujemy się w zarządzaniu najmem lokali mieszkalnych i użytkowych. To oferta skierowana do osób, które posiadają mieszkania/domy/lokale handlowe na wynajem i chcą powierzyć firmie zarządzającej czynności administracyjno - księgowe związane z wynajęciem.

W odróżnieniu od usługi pośrednictwa usługa zarządzania najmem obliguje nas do znalezienia wiarygodnego i stabilnego najemcy, który odda lokal w stanie z momentu jego przekazania oraz będzie regularnie uiszczał swoje zobowiązania.

Do naszych czynności należy:

  • bieżąca obsługa najemcy i reagowanie na zgłoszenia
  • zapewnienie pogotowia technicznego dla napraw i awarii w lokalu
  • regulowanie opłat do wspólnoty mieszkaniowej/ spółdzielni mieszkaniowej, za media i podatki od nieruchomości, podatki dochodowe
  • pobieranie i monitorowanie wpływów z czynszu, ewentualna windykacja
    przekazywanie właścicielom wpływów z czynszu na wskazany rachunek bankowy, również zagraniczny
  • negocjowanie stawek czynszu i zawieranie umów najmu
  • sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych z dokumentacją zdjęciową i spisem rzeczy ruchomych
  • dbałość o stan techniczny i użytkowy lokalu
  • przeprowadzanie remontów nieruchomości

OBSŁUGA PRAWNA

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną związaną z nabyciem, zbyciem, obciążaniem oraz korzystaniem z nieruchomości.

W zakresie naszych usług jest przede wszystkim:
• przygotowywanie oraz analiza umów, których przedmiotem są nieruchomości (sprzedaż, najem, darowizna nieruchomości) w tym w szczególności umowy deweloperskie
• doradztwo i reprezentowanie w sprawach o ochronę własności lub ochronę posiadania, przeprowadzanie postępowań spadkowych, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, w tym majątkowej małżeńskiej, o zasiedzenie i innych;
• badanie i analiza stanu prawnego nieruchomości, sprawdzanie i porządkowanie treści ksiąg wieczystych oraz przygotowywanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych (dokonywanie wpisów i wykreśleń hipotek i innych obciążeń, aktualizacja treści);
• doradztwo i pomoc prawno-procesowa dotycząca użytkowania wieczystego (odwołania od aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności).
• postępowania zwrotowe


MARKETING

Obecny rynek nieruchomości to rynek kupującego, co oznacza, że nieruchomości do sprzedaży jest znacznie więcej niż chętnych na nie. Z drugiej strony kupujący wypowiadają opinie, że nie ma w czym wybierać ..., że nieruchomości nie spełniają ich oczekiwań.
Jak działamy:
1. ANALIZA NIERUCHOMOŚCI pod kątem kupującego. Kto może być jej potencjalnym nabywcą?
2. USTALENIE CENY OFERTOWEJ - ustalamy z właścicielem cenę ofertową sprzedaży - cena ta nie powinna być średnią cen ofertowych na portalach, lecz na poziome cen transakcyjnych z uwzględnieniem widełek negocjacyjnych.
3. DOBRE ZDJĘCIA - ludzie kupują zmysłami, dlatego tak ważne są dobre zdjęcia, które przedstawią nieruchomość w różnych perspektywach. Niekiedy dla nieruchomości deweloperskich potrzebna jest wizualizacja.
4. OPIS NIERUCHOMOŚCI- ludzie nie czytają opisów - po części prawda, czytają ciekawe, czytelne, krótkie opisy uwzględniające najbardziej istotne parametry i potencjał nieruchomości.
5. PREZENTACJA - klient powinien odnieść dobre wrażenie po prezentacji, dlatego tak ważne jest jej przygotowanie. Umawiamy się z wyprzedzeniem, aby sprzedający miał możliwość nieruchomość przygotować.

5. KANAŁY MARKETINGOWE - w zależności typu nieruchomości wybieramy inne narzędzia -
a. portale ogłoszeniowe - zamieszczenie ogłoszenia na portalu do za mało. Z badań portali wynika, że 90% klientów przegląda tylko pierwsze 3 strony, zatem, aby klient dotarł do oferty oferta musi być dodatkowo płatnie pozycjonowana, w przeciwnym razie to tak jakby wywiesić piękny duży baner w środku lasu do którego nikt nie dotrze.
b. własna strona www
c. social media - Instagram, Pinterest,
d. ulotki,
e. banery i inne.
6. MONITORING OFERT - polega na regularnym sprawdzaniu odwiedzin, odsłon oferty i zapytań. Analizujemy ile czasu klienci pozostawali na ogłoszeniu, czy zaglądali do kontaktu, ile było klinięć w galerię itp. Jeśli statystyki są słabe zmieniamy opisy, tytuły, słowa kluczowe, korygujemy cenę lub podejmujemy działania na nieruchomości
7. NETWORKING - to sieć kontaktów do których wysyłamy bezpośrednio nasze oferty w tej sieci ludzie znają ludzi, którzy znają kolejnych ludzi itd. Przynależność do grupy 3000 daje duże możliwości.
8. STAŁY KONTAKT - pozostajemy w stałym kontakcie z klientami i na bieżąco informujemy o naszych działaniach.