Kontrowersyjna wycena w postępowaniu egzekucyjnym? Jako wierzyciel lub dłużnik możesz ją zakwestionować. Jak wygląda cała procedura? Przeczytaj.

Jak standardowo przebiega cała procedura zajęcia mienia i wystawienia nieruchomości na licytację?

  1. Dłużnik otrzymuje od komornika wezwanie do zapłaty w terminie 2 tygodni i  informację o zajęciu nieruchomości.
  2. Jeśli dłużnik nie zapłaci, komornik zleca opracowanie operatu szacunkowego. Wykonuje go biegły z odpowiednimi uprawnieniami (powołuje go komornik)
  3. Taki operat szacunkowy stanowi podstawę wskazania wartości oszacowania oraz jego podstaw w protokole opisu i oszacowania, jak również oznaczenia sumy oszacowania i ceny wywołania. Prawo określa dokładne elementy takiego operatu, by dokładnie określał wartość i ujawniał prawa z nią związane.
  4. Uczestnicy postępowania muszą zostać powiadomieni o terminie opisu i oszacowania nie później niż na dwa tygodnie przed jego upływem.
  5. Jeśli jako wierzyciel lub dłużnik masz zastrzeżenia co do wartości wystawionej na licytację komorniczą nieruchomości, masz prawo zawnioskować o dodatkowy opis i nowe oszacowanie wartości nieruchomości. Jeśli komornik nie wydałby na to zgody – możesz tę sprawę zaskarżyć do sądu, w którym pracuje komornik.

Wycena komornika w postepowaniu, porady biura REJ NieruchomościKiedy i jak zaskarżyć wycenę?

Jeśli dłużnik lub wierzyciel widzą uchybienia i nieprawidłowości (mogą to być zarzuty formalne lub merytoryczne), mogą – w ciągu 2 tygodni – zaskarżyć ów operat. Prawnicy radzą, by do skargi załączyć wydruki ofert podobnych nieruchomości z okolicy lub swój kontroperat (opinię biegłego). Poza zapoznaniem się z operatem komornika i opracowaniem swojej argumentacji w ciągu tych 2 tygodni należy jeszcze wnieść opłatę (100 zł).

Jak ustalana jest cena wywołania na licytacji?

Wynosi ona ¾ sumy oszacowania. Jeśli na pierwszej licytacji nie znalazł się nabywca, wyznaczona zostaje druga licytacja, na której cena wywołania stanowi już 2/3 sumy oszacowania. Jeśli i ta licytacja się nie powiedzie, to mimo to nabycie nieruchomości nie może nastąpić w cenie niższej niż 2/3 sumy oszacowania.