Po rekordowym 2020 r. nic nie wskazuje na to, by boom na rynku nieruchomości magazynowych miał się zatrzymać. Zyskują wynajmujący nowoczesne powierzchnie magazynowe oraz deweloperzy dostarczający takich rozwiązań. Za tak dynamiczny rozwój tego sektora odpowiada przede wszystkim branża e-commerce, która notuje ogromne wzrosty w czasie pandemii.

Jak wynika  z danych „Pulsu Biznesu”, z końcem ub.r. popyt przekroczył 5 ml m. kw. W budowie jest ponad 40% więcej powierzchni magazynowych niż przed rokiem,  budowanych właśnie 3,1 mln m kw. stanowi rekordową wartość na polskim rynku. Co ciekawe, 70% z tych powierzchni jest już zabezpieczone umowami najmu.

W minionym półroczu najwięcej magazynów wynajmowano w okolicy Poznania i Katowic, to obecnie najaktywniejsze regiony pod względem nowych powierzchni. W Poznaniu wzrost wynajętej powierzchni wyniósł 130% względem pierwszego półrocza ub.r. Zauważalny jest wzrost wynajmowanych powierzchni, rekord w analizowanym okresie padł również pod Poznaniem – 109 tys. m kw. wynajęła firma DHL od  Panattoni BTS.

Średnie ceny najmu za magazyny pozostały w regionach na poziomie 2,7 – 3,9 euro za m kw. miesięcznie, wyższe ją jedynie w okolicy Warszawy.

Źródło: Puls Biznesu