Od kilku lat panuje trend wzrostowy w sektorze nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza magazynów i logistyki, choć nieco spowolniony w minionym roku. W 2024 roku branża spodziewa się wzrostu, bowiem rosnącym zainteresowaniem cieszą się nowe i zielone technologie w magazynach, z kolei wśród starszych budynków zapowiada się na falę modernizacji i dostosowywania do nowych wymogów rynkowych.

Najważniejszymi rynkami w Polsce pozostają: aglomeracja warszawska z centralną częścią Polski (Łódź), Górny i Dolny Śląsk, Kraków, Wielkopolska z Poznaniem i Trójmiasto. Inwestycje w tych rejonach utrzymują się na stabilnym poziomie i nic nie wskazuje na to, by w tym roku nastąpiły znaczące zmiany.

Wraz ze spadkiem inflacji, która negatywnie wpłynęła na liczbę i wysokość transakcji w minionym roku, analitycy spodziewają się poprawy sytuacji. Wprawdzie pozostaje jeszcze spory rozdźwięk pomiędzy nabywcami a sprzedającymi, ale stabilizacja stóp procentowych może zachęcić inwestorów do zakupów. Polska pozostaje wciąż interesującym rynkiem dla zagranicznych inwestorów, choć na świecie zauważalny jest trend do inwestycji lokalnych.

Ochrona środowiska

Nikogo nie dziwi, że kryteria ESG są stosowane od paru lat w nowych budynkach, ale trend też wkracza do istniejących już nieruchomości. By móc zacząć stosować nowe technologie na większą skalę, konieczne jest wykonanie pomiarów budynków, np. w zakresie zużywanej energii. Zdaniem analityków pod tym znakiem upłynie najbliższy rok w nieruchomościach komercyjnych – wyliczenia i prognozy potencjału modernizacji. Zaczyna się ekologiczna transformacja, ponieważ certyfikacje i zgodność z taksonomią powoli stają się u nas standardem na rynku nieruchomości komercyjnych. W zakupie czy wynajmie nieruchomości liczy się już nie tylko cena, ale i inne czynniki, jak wpływ na środowisko, komfort użytkowników (pracowników), cyberbezpieczeństwo. Obok ceny kluczowe są opłaty eksploatacyjne – w obliczu kolejnych podwyżek cen energii i wymogów unijnych nakładanych na inwestorów w centrum uwagi pozostają więc efektywność energetyczna, wartość śladu węglowego, efektywność gospodarki wodnej czy odpadami. ESG nie jest więc tylko kwestią PR-u, ale realną i weryfikowaną przez nabywców wartością.

Sztuczna inteligencja

W weryfikacji i sprawdzaniu nieodzowna okaże się sztuczna inteligencja. Postępuje coraz większa automatyzacja i cyfryzacja w tym sektorze nieruchomości. Przybywa danych do obróbki i analizy. Rozwiązania z zastosowaniem AI coraz częściej są wykorzystywane w nowoczesnych budynkach, pozwalają bowiem sprawnie analizować dane z inteligentnych czujników, przewidywać potrzeby konserwacji, optymalizować przestrzeń i zwiększać wydajność operacyjną – to duże ułatwienie dla zarządców nieruchomości i konserwatorów. Kreatywność w stosowaniu automatyzacji pozwoli na osiąganie większej wydajności i zysków.

Analitycy rynku nieruchomości, których raporty i analizy czytałyśmy, są zgodni co do tego, że czeka nas ciekawy rok w nieruchomościach komercyjnych.